/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมสัมมนาโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ่านเพิ่มเติม

สำนักศิลปะ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร 

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาช่วยงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาสี สานสัมพันธ์น้อง-พี่ปฐมวัย ครั้งที่ 8

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

มส.จัดอบรมทำนองเสนาะ ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า300คน

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดโครงการอบรมเยาวชนชุมชนสัมพันธ์ 

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร มรธ.เข้าพบอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม