/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม

วันพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แทนคำว่าวิทยาลัยครู

อ่านเพิ่มเติม

Hero Art of Change : ศิลปินแห่งการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมศักยภาพนักบัญชี4.0

อ่านเพิ่มเติม

สัทอักษรจีนและการออกเสียงภาษาจีนฯ

อ่านเพิ่มเติม

นักกีฬามหาวิทยาลัย รับมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สืบทอดวิถีพุทธ วิถีไทย

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสืบทอดวิถีพุทธ

อ่านเพิ่มเติม