/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมรธ.สมุทรปราการ ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

อบรมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-สอนทำหน้ากากผ้า

อ่านเพิ่มเติม

อบรมแนวทางดำเนินการร่วมกับชุมชน-เทศบาลเมืองบางแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

English Bootcamp สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์รุ่น1,2

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการขออนุญาตผลิตอาหาร และขอเลข อย. ออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

อธิการบดีมอบนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการประกอบอาหารไทยและขนมไทย

อ่านเพิ่มเติม

เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม