/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิเทศอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

เสวนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในหน่วยงานราชการ

อ่านเพิ่มเติม

นศ.มรธ. ร่วมคัดเลือก นศ. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนา ชี้ทางรวยด้วยธุรกิจออนไลน์ 4.0

อ่านเพิ่มเติม

นศ.มรธ.คว้ารองชนะเลิศอันดับ 4 ประกวดว่าวสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์สินค้า

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเขียนอักษรจีนและคัดลายมือภาษาจีน

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

นศ.ดูงานกระบวนการผลิตไวน์ บจก.สยาม ไวเนอรี่

อ่านเพิ่มเติม