/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมSCIDRU อบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล

อ่านเพิ่มเติม

วจก ประชุมร่างหลักสูตรสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

อ่านเพิ่มเติม

รายการวิทยุที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการถวายเทียนพรรษา ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยใช้เท้าเหยียบ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์ฯเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม