/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมโครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ OKRs

อ่านเพิ่มเติม

นศ.จีนคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ประกวดสุนทรพจน์

อ่านเพิ่มเติม

นศ.มรธ.ได้รางวัลชมเชยรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

นศ.มรธ.คว้า1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงกีฬามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

Experience in Korean Culture with KOICA

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมยุวชนอาสาฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์องค์กร

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.หารือร่วมกับผู้บริหารจาก Ocean University

อ่านเพิ่มเติม