/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมโครงการอบรม English Intensive Course

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเครือข่ายคณะวิทย์ครั้งที่1 ปีการศึกษา2562

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาแนวทาง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางธรรมชาติวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม

การสอนวิทย์ฯระดับประถมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม

(English Bootcamp) สำหรับนักศึกษาครุ  คณะครุศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม