/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมชาววิทยาการคอมพิวเตอร์รวมพลังต้านภัยยาเสพติดครั้ง4

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเขียนการผลิตและการเผยแพร่หนังสือตำรา บทความ

อ่านเพิ่มเติม

วจก.จัดสอบมาตรฐานอาชีพ (Project Management)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

อบรม User-focused interface : EDS single search

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกคณาจารย์-บุคลากร-นศ.

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.นครปฐม

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาจุดประกายแนวคิดในการออกแบบ

อ่านเพิ่มเติม

สนอ.ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต : Hybrid Mobile App

อ่านเพิ่มเติม