/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมการกำหนดรหัสวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

เสริมทักษะทางภาษาไทยฯ วันภาษาไทยแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน ให้แก่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อมนศ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU อบรมการพัฒนายาสีฟันสมุนไพร

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เขตบางกอกใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

EnviSCI จัดอบรมพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ social media เพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเรื่องมัคคุเทศก์น้อย เขตบางกอกใหญ่ 

อ่านเพิ่มเติม