/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมอบรมแนวทางดำเนินการร่วมกับชุมชน-เทศบาลเมืองบางแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

English Bootcamp สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์รุ่น1,2

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการขออนุญาตผลิตอาหาร และขอเลข อย. ออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

อธิการบดีมอบนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการประกอบอาหารไทยและขนมไทย

อ่านเพิ่มเติม

เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าในวิชาชีพภาษาจีน

อ่านเพิ่มเติม

คลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

แข่งขันสะกดคำ Spelling Bee ครั้งที่ 6

อ่านเพิ่มเติม