/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมงานแสดงผลงานดิจิทัล อาร์ต

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA

อ่านเพิ่มเติม

อบรมฝึกการเขียน story ผลิตภัณฑ์ และการถ่ายภาพ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมอนาคตการท่องเที่ยว 4.0

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเสริมศักยภาพนักบัญชี 4.0

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ปัญหาการจัดการขยะ

อ่านเพิ่มเติม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เซ็น MOU ร่วม AUCC & AJCC

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม