/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมรธ.เข้าชี้แจง กมธ.พิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปี2564

อ่านเพิ่มเติม

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมพิธีลงนามโครงการสวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวันทนาเทิดบูชาพระคุณครู

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแข่งขันตำส้มตำ สืบสานวัฒนธรรมไทย 

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

วจก.เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม