/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมCOSDRU อบรมการเตรียมกากกาแฟสำหรับทำสบู่

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมปรึกษาปัญหาสุขภาพเพื่อชีวิตที่สดใส

อ่านเพิ่มเติม

SAR20-SCIDRUคณะกรรมการตรวจรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง สำนักวิทยบริการฯ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร มรธ.ประชุมรับมอบนโยบายจาก รมว.อว.

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการออกเสียงอย่างไรให้ต่างชาติทึ่ง

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม