/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมรายงานตัว นักศึกษาใหม่ มรธ.สป. ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดอบรมการออกข้อสอบบนระบบ e-learning

อ่านเพิ่มเติม

SAR-SCIDRU สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การสอนออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ร่วมประชุมส่งเสริมพัฒนาวิถีชุมชนย่านกะดีจีน

อ่านเพิ่มเติม

ส่วนหนึ่งของนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม