/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมวจก. รับมอบทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเพชรเกษม

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่5/2563

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ลงนามMOU 2 บริษัทเอกชน ร่วมมือทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลงปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

สืบสานประเพณีลอยกระทง 2563

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 63

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ ในหลวง-ราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดโครงการสัมมนาเรื่องก้าวทันมาตรฐานการบัญชีในยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม