/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมรธ.คว้าอันดับ1 ITA ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 2 ปีซ้อน

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเททองหล่อพระพุทธฤทธานุภาพ ปางมุจลินท์นาคปรก

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร มรธ.ร่วมชมนิทรรศการที่ มบส.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.คว้ารางวัลหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"

อ่านเพิ่มเติม

นศ.มรธ.ร่วมแสดงงานตลาดวิถีถิ่นและวัฒนธรรมย่านกะดีจีน

อ่านเพิ่มเติม

การเสริมสร้างทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการเขียนงาน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมวิศวกรสังคมสำหรับนศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน โครงการลูกพระดาบส

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาการพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงฯ

อ่านเพิ่มเติม