/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมสัมมนา Line in Life “การวาดภาพประกอบหนังสือ นิยาย”

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.สป. ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

การปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA

อ่านเพิ่มเติม

MOU ระหว่างคณะครุศาสตร์ มรธ. และ โรงเรียนเครือข่าย

อ่านเพิ่มเติม

คณะครุศาสตร์จัดประชุมการสรรหากรรมการสภาวิชาการคณะฯ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม

อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬาก่อนลงแข่งกีฬามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ร่วมโครงการองุ่นอร่อยง่ายได้สุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพร

อ่านเพิ่มเติม