/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรม



โครงการ "แต้มสีเติมฝัน" 2563

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Art Workshop) “ปั้นดิน” และ “การเขียนตัวอักษร”

อ่านเพิ่มเติม

Art Tell Story Dan-Sai ศิลปะเล่าเรื่องเมืองมนต์เสน่ห์

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่-ทำบุญประจำปี

อ่านเพิ่มเติม

นายกสภา มรธ. เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม

วจก.อบรมการลงทุนในหุ้นและการใช้ Application เพื่อการเทรดหุ้น

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเขียนอ้างอิงทางวิชาการ อ้างอิงอย่างไรไม่ให้ Plagiarism

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม