/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมวจก จัดอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน เชือกมัดฟางและผ้ามัดย้อม

อ่านเพิ่มเติม

จนท.มรธ.-คณะทำงาน U2T ร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือจุดฉีดวัคซีน รพ.บางพลี

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์คณะมนุษย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดโครงการการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ รพ.สนาม มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.มอบถุงปันสุขวิศวกรสังคม ให้ชุมชนโรงคราม-ชุมชนวัดบุปผาราม

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม