/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมSCIDRUประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU-เรียนรู้ในยุคดิจิทัลการใช้งานที่เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับเด็กประถม

อ่านเพิ่มเติม

วิทย์คิดสนุกกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำสบู่เหลว DIY

อ่านเพิ่มเติม

COSDRU-การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ของชุมชนตำบลบางกระสอบ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.สป.จัดเสวนาเวทีประชาคม ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU-แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม

วจก.จัดโครงการ FMS Freshy Day 2020

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU-การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม