/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

อบรมแนวทางในการเข้าสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมงานกฐินพระราชทาน พร้อมเข้ารับมอบทุนการศึกษาให้นศ.

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารจาก กกท. สำรวจพื้นที่ มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสายใยครอบครัวใส่ใจพัฒนาการลูกรัก

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมงาน ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

หารือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสาขาการจัดการงานบริการโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม