/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ (M.B.A.)

อ่านเพิ่มเติม

วจก. อบรมเริ่มต้นเล่นหุ้น แบบคนรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วจก.อบรมวิชาชีพทางบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติวิชาชีพคอมฯ ของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯติดตาม ประเมินผลโครงการกองทุนการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

วจก. รับมอบทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเพชรเกษม

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่5/2563

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อ่านเพิ่มเติม