/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

อ่านเพิ่มเติม

Freshy Boys & Girlsl Humanities and Social Sciences 2020

อ่านเพิ่มเติม

COSDRU-การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU-คลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

MOU ความร่วมมือ ระหว่าง มรธ. กับเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

อ่านเพิ่มเติม