/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพและการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม


SCIDRU ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเขียนผลงานวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

วจก.ประชุมหารือการทำแผนประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๑๒ สถาบัน

อ่านเพิ่มเติม