/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมU2Tการจัดการสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่คลองต้นไทรสำรวจพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดสัมภาษณ์งานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

อ่านเพิ่มเติม

วจก สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Reskill , Upskill เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างสรรค์พัฒนาศิลปะเพื่อการปรับภูมิทัศน์และอัตลักษณ์ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU เพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุและบุคคลทั่วไปในชุมชน ครั้งที่2

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม