/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมศูนย์ภาษา จัดอบรมสุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC

อ่านเพิ่มเติม

วจก. mou กับ (Google Partner)

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม

พิธีอัญเชิญพระพุทธฤทธานุภาพ ขึ้นประดิษฐาน

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษา สป. จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ร่วมนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563

อ่านเพิ่มเติม

กองแผน และคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้สูงวัย

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.นำเสนอผลงานวิจัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.เข้ารับรางวัล ITA อันดับ 1 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม