/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมวจก อบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศฯ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาอบรมหลักสูตร Introduction Phonics

อ่านเพิ่มเติม

วจก. ประชุมสหกิจศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม

การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษา รู้ให้ชัดตามให้ทันภาพยนตร์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม

U2T By SCIDRU สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ตำบลบางกระสอบ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. จัดสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ร่วมลงนามความร่วมมือ MOUกับบริษัท China-Thai Education

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษา สป. จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม