/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมEnglish for Better Life

อ่านเพิ่มเติม

สนอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการปรับตัวของนักบัญชีกับเทคโนโลยี AI

อ่านเพิ่มเติม

งานแถลงข่าวต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพร

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจร่างกาย นศ.จีน รอบ 2 อุณหภูมิปกติ ไม่มีไข้

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงผลงานดิจิทัล อาร์ต

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA

อ่านเพิ่มเติม

อบรมฝึกการเขียน story ผลิตภัณฑ์ และการถ่ายภาพ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมอนาคตการท่องเที่ยว 4.0

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเสริมศักยภาพนักบัญชี 4.0

อ่านเพิ่มเติม