/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนาม MOU ด้านศิลปวัฒนธรรม ทางด้านวิชาการ-วิจัย

อ่านเพิ่มเติม

วจก. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ "แต้มสีเติมฝัน" 2563

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Art Workshop) “ปั้นดิน” และ “การเขียนตัวอักษร”

อ่านเพิ่มเติม

Art Tell Story Dan-Sai ศิลปะเล่าเรื่องเมืองมนต์เสน่ห์

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่-ทำบุญประจำปี

อ่านเพิ่มเติม

นายกสภา มรธ. เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม