/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมรธ.รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการ U2T รอบ 2/2

อ่านเพิ่มเติม

scidru อบรมเยาวชนชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีฯ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.สป.ลงพื้นที่ตำบลคลองสวน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดโครงการอบรมทักษะเพื่อการทำงานในองค์กรสื่อสารมวลชน

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมโครงการ AUC2

อ่านเพิ่มเติม

HUSO จัดสัมมนาอักษรในงานออกแบบสู่งานออกแบบตัวอักษร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาอัตลักษณ์ต้นทุน สิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นเรา

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดประชุมและต้อนรับตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สนท)

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิตอลเพื่อการทำงานในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม