/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมอบรมสัมมนาจุดประกายความคิด สู่นักออกแบบรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม

วจก. อมรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel ขั้นสูง สำหรับนักบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

วจก.อบรมเรื่องการสรุปผลข้อมูลการประเมินภาพรวมศักยภาพตำบลฯ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และดิจิตอลฯ รัฐประศาสนศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเป็นผู้ประกอบการกับการจัดการสาธารณะในยุค New Normal

อ่านเพิ่มเติม