/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมอบรมการเสริมศักยภาพนักบัญชี 4.0

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ปัญหาการจัดการขยะ

อ่านเพิ่มเติม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เซ็น MOU ร่วม AUCC & AJCC

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม

วันพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แทนคำว่าวิทยาลัยครู

อ่านเพิ่มเติม

Hero Art of Change : ศิลปินแห่งการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมศักยภาพนักบัญชี4.0

อ่านเพิ่มเติม