/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมอธิการบดี มรธ. เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรม CPD

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 2/2564

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหาร วิชาการจัดอาหารเพื่องานภัตตาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมความรู้ เรื่อง พรบ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสรรค์สร้างวัสดุอุตสาหกรรมสู่การสร้างสรรค์ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดสัมมนาการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Operation)

อ่านเพิ่มเติม

วจก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำสารสารวิทยาการฯ

อ่านเพิ่มเติม