/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อฝึกอบรมเป็นวิทยากรมืออาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 5

อ่านเพิ่มเติม

สาธิต มรธ.สมุทรปราการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทางด้านดนตรี

อ่านเพิ่มเติม

นศ.มรธ. คว้าที่1 กล่าวสุนทรพจน์มุมมองไทยศตวรรษ 21

อ่านเพิ่มเติม

วจก. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบัญชีครัวเรือนเพื่อชีวิต ณ ชุมชนบางไส้ไก่

อ่านเพิ่มเติม

วจก. อบรมบ้านบางกะอี่เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรนิเทศอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

เสวนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในหน่วยงานราชการ

อ่านเพิ่มเติม