/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม

มส.จัดทำบุญคณะฯ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

อ่านเพิ่มเติม

มส.จัดโครงการ อบรมการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน (U2t)

อ่านเพิ่มเติม

มส.จัดอบรมโครงการมัดย้อมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดมุมเผยแพร่คุณธรรม-ความโปร่งใส ป้องกันทุจริต

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดี

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแบบมืออาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Hybrid Mobile App

อ่านเพิ่มเติม

สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

อ่านเพิ่มเติม