/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมSCIDRU เตรียมความพร้อมการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)

อ่านเพิ่มเติม

อบรม Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 2/2563

อ่านเพิ่มเติม

อบรมสัมมนาจุดประกายความคิด สู่นักออกแบบรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม

วจก. อมรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel ขั้นสูง สำหรับนักบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

วจก.อบรมเรื่องการสรุปผลข้อมูลการประเมินภาพรวมศักยภาพตำบลฯ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 21

อ่านเพิ่มเติม