/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมรธ.จัดอบรมแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ U2T

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดอบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพครั้งที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

ส.ว. พร้อมผอ.รพ.สมุทรปราการและผู้เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยม Hospitel มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ยินดีให้ใช้พื้นที่สมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลสนาม

อ่านเพิ่มเติม

อธิการบดีประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในมรธ.

อ่านเพิ่มเติม

ปลัด อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชม รพ.สนาม มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ลงนาม MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลตำบลคลองด่าน

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ทั่วมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม