/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมประชุมผ่านระบบทางไกลคณะทำงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRUจัดการตรวจประกันคุณภาพรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา2563

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 ฉบับที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

วจก เข้ารับการตรวจประกันระดับคณะ (SAR 21)

อ่านเพิ่มเติม

วจก. นำทีมบ้านคลองสวนเข้าร่วมการแข่งขัน U2T Hackathon 2021

อ่านเพิ่มเติม

ทีมคลองด่านบ้านริมเล นำเสนอผลงานกิจกรรม U2T Hackathon 2021

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 73 ปี

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์:การทำคลิปและตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อ่านเพิ่มเติม

คณะครุศาสตร์อบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม