/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะครุศาสตร์ 2564

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ยินดีได้ร่วมกับ อว. ตั้งรพ.สนามช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ประชุมติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมฯ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด ฉบับที่ 11

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. จัดงานวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๔ ปี

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.สป.จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มรธ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ

อ่านเพิ่มเติม