/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหาร วิชาการจัดอาหารเพื่องานภัตตาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมความรู้ เรื่อง พรบ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสรรค์สร้างวัสดุอุตสาหกรรมสู่การสร้างสรรค์ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดสัมมนาการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Operation)

อ่านเพิ่มเติม

วจก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำสารสารวิทยาการฯ

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับการเขียนงานและการวิจัย รปศ.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดประชุมเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์สู่มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม