/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมสาขาทรัพยากรมนุษย์ วจก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ชุมชนแขวงบ้านช่างหล่อ

อ่านเพิ่มเติม

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วจก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ชุมชนแขวงบุคคโล

อ่านเพิ่มเติม

วจก เข้าร่วมพิธี MOU เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อ่านเพิ่มเติม

วจก. เข้าร่วมประชุมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ลงนาม MOU การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัลฯ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดสัมมนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

รายงานตัวและสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

อ่านเพิ่มเติม