/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

รปศ. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้จากผู้ประกอบการฯ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.สป. ออกบูธประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ที่ เทคนิคฯ สป.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ติด1 ใน10 มหาวิทยาลัยราชภัฏยอดนิยม ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมฯ 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. จัดสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ U2T รอบ 3

อ่านเพิ่มเติม

วจก. อบรมเรื่องเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ไอทีพี่สอนน้อง : Disruptive Technology การอยู่รอดของคนยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม