/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมโครงการ “นาฏกรรมละครไทย”

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017 ในหัวข้อ “โกง ไม่เท่”

อ่านเพิ่มเติม

งานประเพณีลอยกระทงกะดีจีน ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง งานสืบสานประเพณีลอยกระทงกะดีจีน ปี2560

อ่านเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป

อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์อาเซียน (อินโดนีเซีย)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม