/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมวจก.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 2/2564

อ่านเพิ่มเติม

วจก.จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม

วจก.ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลนครธน

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU อบรมพัฒนาน้ำยาล้างจานเพื่อพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน คูหาสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม

กองบริการฯ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

สนอ.อบรมการกำหนดหมวดรายการ ประเภทบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม

U2T ตะไคร้หอมกันยุงต้านภัยโรคไข้เลือดออก  ณ อบต.บางกระสอบ

อ่านเพิ่มเติม

วจก. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์แผน(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม