/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรม



โครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

การตัดพวงมโหตร

อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการศิลปะ รำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม

ชมรมผู้อาวุโสพบปะสังสรรค์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในยุค Social Media”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ"

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “นาฏกรรมละครไทย”

อ่านเพิ่มเติม