/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมรธ.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ทั่วมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการ ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม

มส.จัดทำบุญคณะฯ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

อ่านเพิ่มเติม

มส.จัดโครงการ อบรมการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน (U2t)

อ่านเพิ่มเติม

มส.จัดอบรมโครงการมัดย้อมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้

อ่านเพิ่มเติม