/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมผู้บริหาารคณะวิทยการจัดการร่วมสักการะพระเจ้าตากสิน

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ ทำบุญปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม

อ่านเพิ่มเติม

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

“สงกรานต์หรรษา ผ้าขาวม้าถิ่นธนฯ”

อ่านเพิ่มเติม

แห่และสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม

“เรียนรู้ภูษาศาสตร์ สืบสานภูมิปัญญาไทย”

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญคณะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

อ่านเพิ่มเติม