/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ รพ.สนาม ที่มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.รับมอบผลิตภัณฑ์ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดอบรมแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ U2T

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดอบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพครั้งที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

ส.ว. พร้อมผอ.รพ.สมุทรปราการและผู้เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยม Hospitel มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ยินดีให้ใช้พื้นที่สมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลสนาม

อ่านเพิ่มเติม

อธิการบดีประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในมรธ.

อ่านเพิ่มเติม

ปลัด อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชม รพ.สนาม มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ลงนาม MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลตำบลคลองด่าน

อ่านเพิ่มเติม