/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมวจก. อมรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel ขั้นสูง สำหรับนักบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

วจก.อบรมเรื่องการสรุปผลข้อมูลการประเมินภาพรวมศักยภาพตำบลฯ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และดิจิตอลฯ รัฐประศาสนศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเป็นผู้ประกอบการกับการจัดการสาธารณะในยุค New Normal

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการ U2T รอบ 2/2

อ่านเพิ่มเติม

scidru อบรมเยาวชนชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีฯ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.สป.ลงพื้นที่ตำบลคลองสวน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ

อ่านเพิ่มเติม