/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมรธ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 73 ปี

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์:การทำคลิปและตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อ่านเพิ่มเติม

คณะครุศาสตร์อบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

วจก..จัดเสวนาทางวิชาการภาคอุตสาหกรรมPPPrivate&PublicPartnershipProgram

อ่านเพิ่มเติม

มส. เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักวิทยบริการฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและระบบ CHE QA Online

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม