/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

ตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม

คณะ วจก. จัดโครงการอบรม นวดฝ่าเท้า

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจ SAR ท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม

อบรมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม