/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมรธ.ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแระจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการข้อเสนอโครงการวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ ThaiJo 2.0

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์: การสร้างและนำเสนอผลการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU เตรียมความพร้อมนักศึกษา.ใหม่ 2564 วิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 6

อ่านเพิ่มเติม