/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมคณะครุศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์ SAR 21

อ่านเพิ่มเติม

การเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดเสวนาโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภาคอุตสาหกรรม (PPP)

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร มรธ. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดโครงการเครือข่ายเฟสบุ๊กคือพลังสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ฯ จัดวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ จัดวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRUสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตรวจประเมินคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่4

อ่านเพิ่มเติม

บรรยากาศการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 มรธ.สป. วันที่ 3

อ่านเพิ่มเติม