ชีวิตนักศึกษา

           ชีวิตนักศึกษาเป็นช่วงที่มีความสุขสนุกสนาน โดยทั่วไปแล้วชีวิตวัยนี้ นักศึกษาแทบไม่ต้องแบบรับภาระ อะไรมากมาย มีความรับผิดชอบเพียงแค่เรื่องการเรียนและเรียนให้จบ ครบถ้วนตามหลักสูตร   ในช่วงเวลานี้ นักศึกษจำเป็นที่จะเรียนรู้ บริหารจัดการในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวและเรื่องการเรียน ถ้าสามารถจัดการตรงนี้ได้  ชีวิตในอนาคตก็จะประสบความสำเร็จ   ซึ่งการที่จะผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปได้นั้นนักศึกษาต้องขวนขวายหาความรู้ทางวิชาการและโลกภายนอก รวมไปถึงประสบการณ์ชีวิตที่จำเป็น นักศึกษาบางรายเสียเวลามากมายไปกับกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เรียนจบล่าช้า หรือแม้กระทั่งพลาดโอกาสในการศึกษาไปเลยก็มี

 

ตารางเรียนในมหาวิทยาลัย

           ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องเรียน 7 รายวิชา จำนวน 21 หน่วยกิต ตารางเรียนจะแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น บางวันอาจเรียนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย บางวันอาจเรียนแค่เฉพาะช่วงเช้าหรือแค่ช่วงบ่ายก็ได้ นักศึกษาอาจจะพบว่าการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะมีเวลามากกว่าเรียนในระดับ มัธยม  แต่ในความเป็นจริงการเรียนในระดับนี้  อาจารย์ผู้สอนจะมีการมอบหมายงานและให้นำเสนองาน(presentation) ในทุกรายวิชา ดังนั้นนักศึกษาใช้ช่วงเวลาที่ไม่มีเรียนทำการบ้าน เขียนรายงาน  เตรียมในเรื่องการเรียน    มหาวิทยาลัยได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า

            งานที่อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาทำ  อาจเป็นงานเดี่ยว งานคู่ หรือเป็นงานกลุ่ม เพื่อเป็นการฝึกนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้การทำงานในสถานการณ์ที่หลากหลาย เนื่องจากชั้นเรียนมีขนาดไม่ใหญ่มาก  นักศึกษาทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของการเรียน การสอน   เช่น การตอบคำถาม  การแสดงความคิดเห็น  และเนื่องจาก การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ  หากนักศึกษาได้เตรียมตัวมาก่อนที่จะเข้าเรียน จะเป็นการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น     นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น จากกิจกรรมที่หลากหลายผู้สอนและมหาวิทยาลัยจัดให้  และ เพื่อให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางภาษาให้มากที่สุด นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ขาดเรียนนักศึกษาจำเป็นต้องแจ้งอาจารย์ประจำวิชาทันที

           เนื่องจากการเรียน การสอน เป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอน มักจะเตรียม Power Point slides         (ส่ง file ให้กับนักศึกษาทางอีเมล์) เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น   ในระยะแรกของการเรียน นักศึกษาควรพยายามทำความเข้าใจ  จับประเด็นหรือจุดสำคัญของเนื้อหาที่อาจารย์สอน  จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าช่วงไหนต้องจดบันทึก ช่วงไหนฟังให้เข้าใจก่อน     แต่ละวิชาใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (บางวิชา ๔ ชม.) และระหว่างนี้พัก 10 นาที มหาวิทยาลัยจะมีไลน์กลุ่มแจ้งข่าวสารให้นักศึกษาทราบ  การส่งข้อความจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกทักษะการอ่าน การเขียน นักศึกษาจะต้องเช็คไลน์ทุกวัน

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

           ห้องเรียนของเราตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 14  ห้องเรียนทุกห้องจะมีเครื่องปรับอากาศ โปรเจ็คเตอร์พร้อมทั้งลำโพง   และมีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูล   ชั้น 15 จะมีห้องออกกำลังกาย (Fitness)  ซึ่งนักศึกษาสามารถไปใช้บริการได้  มีโรงอาหารบริเวณอาคาร 1 และ 2 และยังมีร้านอาหารตามสั่งเช่นกัน นอกจากนี้ เรายังมีห้องครัวขนาดเล็กที่ชั้น 14 ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ชงชา  กาแฟได้ นักศึกษายังสามารถขอความช่วยเหลือ หรือขอรับเอกสารของมหาวิทยาลัยได้จากเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

 

การฝึกงาน

           ในช่วงภาคเรียนฤดูร้อนของปีแรก นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนจำนวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครเรียนที่ไต้หวันได้      และในช่วงภาคเรียนฤดูร้อนของปีที่สอง นักศึกษาจะต้องฝึกงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 450 ชั่วโมง โดยนักศึกษาจะต้องเลือกสถานที่ฝึกงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงาน หรือใช้ทักษะต่างๆจากที่ได้เรียนมา  หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว จะมีการจัดประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหา และความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงาน ตลอดจนแนวทางการทำงานในอนาคตของนักศึกษา และหลังจากนั้น นักศึกษาจะต้องเรียนต่ออีก 2 ภาคการศึกษา จึงจะจบหลักสูตร

ยูนิฟอร์ม

         คนเราไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของชีวิต   จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เราอยู่  การเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติก็เช่นเดียวกัน ก็มีระเบียบที่นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม 

         นักศึกษาจำเป็นต้องสวมเครื่องแบบนักศึกษา (สามารถดูภาพได้ด้านล่าง)   มีร้านขายเครื่องแบบนักศึกษาในราคาที่เหมาะสม ใกล้มหาวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่ของเราสามารถให้ความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ขายเครื่องแบบนักศึกษาได้   ส่วนเข็มขัด กระดุม และเนคไทนั้น นักศึกษาสามารถซื้อได้จากร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัย

เครื่องแบบนักศึกษาหญิง

1. เสื้อ  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีกระเป๋า เจาะรังดุม 5 รัง ความยาวของแขนไม่เกินข้อศอกเนื้อผ้าไม่บาง ไม่ใช้ผ้าลูกไม้ ไม่รัดรูป สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง

2. กระโปรง ทำด้วยผ้าสีกรมท่า สีเทาดำ หรือสีดำ รูปทรงสุภาพ เนื้อผ้าไม่บาง ไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ หรือกำมะหยี่ ความยาวกระโปรงคลุมเข่า

3. รองเท้า เป็นรองเท้าสีดำ สีขาว หรือสีน้ำตาล หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย รูปแบบสุภาพ

4. เข็มขัด เป็นเข็มขัดสายหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นตราของมหาวิทยาลัย

5. กระดุมเสื้อ ใช้กระดุมของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 เม็ด

6. ทรงผม เป็นทรงสุภาพ

เครื่องแบบนักศึกษาชาย

1. เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้น หรือแขนยาวสีขาว มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย เนื้อผ้าไม่บาง ไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ายืด ไม่ม้วน หรือพับแขนเสื้อ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

2. กางเกง เป็นกางเกงขายาว สีกรมท่า หรือสีดำ ทรงสุภาพความยาวถึงข้อเท้า เนื้อผ้าไม่มีลวดลาย

3. รองเท้า เป็นรองเท้าสีดำ สีขาว หรือสีน้ำตาล หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย แบบ และรูปทรงสุภาพ

4. ถุงเท้า สีสุภาพ ไม่มีลวดลาย

5. เข็มขัด  เข็มขัดสายหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นตราของมหาวิทยาลัย

6. ทรงผม เป็นทรงสุภาพ ไม่ยาวปรกหน้า ไม่ไว้หนวดเครา