ข่าว

 • Aug

  23

  2019
img

Study trip at CP Rice Factory, Nakhonlaung District, Ayutthaya, a part of the subject Natural Resources Management - led by Ajarn Amornrat

Study trip at CP Rice Factory, Nakhonlaung District, Ayutthaya, a part of the subject Natural Resources Management - led by Ajarn Amornrat

Read More
 • Nov

  08

  2019
img

Korean cooking class with T.YooMi ภาพบรรยากาศคลาสเรียนทำอาหารเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Korean cooking class with T.YooMi ภาพบรรยากาศคลาสเรียนทำอาหารเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Read More
 • May

  08

  2019
img

Congratulations to Miss Yin Ying ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาติได้รับทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 1/2562

Congratulations to Miss Yin Ying for her excellent academic record of 1/2019 ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาติได้รับทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 1/2562

Read More