อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ์

  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Ph.D. (Education and Applied Linguistics) Newcastle University, England
 • นายสมเกียรติ เกียรติกำจายขจร

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี M.A. (The Faculty of the Graduate Institute of Teaching Chinese as a Second Language), College of International Studies and Education for Overseas Chinese, National Taiwan Normal University
 • Ms. Nyasha Joyce Hweta

  Bachelor of Business Administration in Finance and Business, Stamford International University
 • Mr. Chittaranjan Pandey

  Master in International Cooperation and Development (MICD) - Mid-Western University, Nepal MA in Economic - Tribhuvan University Bachelor in Development Finance (BDFin), (Gold Medalist) - National College, Kathmasdu University
 • Ms. Yoo Mi

  Bachelor of Arts (Korean Language Education), Sahmyook University, Korea
 • Mr. Tanner Edwin Perkins

  B.A. (English and History), University of Mary Hardin-Baylor, Belton, Texas, USA
 • Mr. Justin Lee Arms

  Bachelor of Science (Management); Master of Business Administration (Finance) from Pepperdine University, California, USA
 • Mr. Manuele Mambelli

  B.A. (International Relations) University of Bologna, Italy M.A. (South East Asian Studies) University of London, England