ติดต่อ

ติดต่อ

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

172 ถ.อิสรภาพ, แขวงวัดกัลยาณ์, เขตธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10600

02-466–5948 , 098-747-7896

srisuruk16@gmail.com (Asst.Prof. Dr.Patana Srisuruk)

Social Media