การรับสมัคร

ปฏิทินการศึกษา

img

เมษายน – มิถุนายน 2563

ภาคฤดูร้อน

ตอนนี้ – เมษายน 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่

17 กรกฎาคม 2563

เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563