ติดต่อเรา


หน้าหลัก
มรธ.สป.
ITA/ข้อมูลสาธารณะ
PDPA

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801

0 2890 2290

dru@dru.ac.th

FB.com/PR.DRU.BKK/

PR DRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 14
ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

0-2325-2010

sp.dru@dru.ac.th

FB.com/DRUSP/

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

@DRUSP

@dru.sp

0 2325 2011

 
ipv6 readyipv6 test "));