กิจกรรม บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
เพิ่มเติม
จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุค...
เพิ่มเติม
พระมหาบารมี : พระแสงขรรค์ชัยศรีแห่งการผ่าทางตันการเมืองไทย King Bhumibol’s Charisma : The powerful sword to chop down the deadlock of Thai politics...
เพิ่มเติม
นักศึกษาจีนจาก Guangxi Agricultural Vocational College และ Hainan College of Foreign Studies ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ...
เพิ่มเติม