กิจกรรม


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมใจ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ วั...
เพิ่มเติม
โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ศิลปะการโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ครั้งที่ 1 Hospitallity Art Competition with ASEAN Aroma...
เพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร...
เพิ่มเติม
ม.ราชภัฏธนบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับ ม.ราชภัฏสกลนครโดยผ่านคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เป็นผู้แทนมอบจำนวน 10,000 บาท...
เพิ่มเติม
การตรวจสุขภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2560...
เพิ่มเติม