ประชาสัมพันธ์


ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียน 1/2560 ตั้งแต่ 16 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560...
เพิ่มเติม
งดเว้นค่าธรรมเนียม นักศึกษาและนักกีฬาที่ยื่นขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียม เทอม1/60...
เพิ่มเติม
ประกาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560(เฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป)...
เพิ่มเติม
กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชธนบุรี แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 รอบมหากรรม...
เพิ่มเติม
Lazada Thailand ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์...
เพิ่มเติม