ประชาสัมพันธ์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที...
เพิ่มเติม
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561...
เพิ่มเติม
เอกสารชี้แจงแนวทางเบื้องต้นการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5...
เพิ่มเติม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561...
เพิ่มเติม
งดเว้นค่าธรรมเนียม นักศึกษาและนักกีฬาที่ยื่นขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียม เทอม1/60...
เพิ่มเติม