มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ฯ
จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “i-เปิด”

                    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (เทียบโอน) และออกแบบประยุกต์ศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) กำหนดจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “i-เปิด” ณ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK Park) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 8 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2555 โดยจะจัดพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 17.30 น.  TK Park เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) จึงขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตามวันเวลาที่กำหนด
 
 
 
 
 
 
 
DRU © 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801